Stikkordarkiv: årsmøte

Årsmøte 2014

Årsmøte i Fåvang Amerikanerklubb
Styret i FAK inviterer herved alle medlemmene til årsmøte fredag 28. mars 2014 på Tunet Kro kl. 1900.

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Treff/terminliste
  7. Innkommende saker

Saker til årsmøtet bes innmeldt til styret v/Torger Lien: torgerlien@yahoo.no
Mobil: 905 37 841 innen 26.03.2014.

Årsmøtet er avholdt

Årsmøtet ble avholdt lørdag 16. februar 2013 kl. 19 på Tunet kro – Fåvang. I følge referatet var det få frammøtte i år, men de som var tilstede fikk gjennomført møtet og gått igjennom oppsatt saksliste. Den viktigste saken var valg av nye styreposter. 3 personer var på valg og i tillegg hadde formann Jan Erik Nordølum signalisert at han ville ha avlastning før endt periode. Tilbake kom Torger Lien som formann. Torger har vært sjef for klubben tidligere og tok også nå ansvar.

Inn som nest-formann kom Per Arne Kleven som avløser Kjell Aage Finsrud. Som sekretær ble May-Britt Eriksen Nyborg valgt inn og Ragnhild H. Myhre trådde av. Ståle Sønsteli avløser Bjørn Kvikstadhagen som styremedlem. Klubben takker de avgåtte styremedlemmene for innsatsen de har gjort for klubben de siste årene og ønsker de nye hjertelig velkommen!

Valgkomiteén ved Viktor Stenumgård orienterte om styrepostene.
Han tok også gjenvalg på dette viktige arbeidet sammen med Thoralf Løkken.

Les hele referatet under.

pdfreferat-aarsmøte-2013