Losna isbane

Is-brøyter Losna isbane

Is-brøyter Losna isbane

Nytt for året 2016 er at det kan kjøpes dagslisenser pålydende 200 kroner og dermed kan også uregistrerte kjøretøy tas i bruk på isen. Kjøp av lisens og innsjekk foregår på Cadillac Diner i Tretten sentrum. Uregistrerte kjøretøy må være i bra teknisk stand for kjøring på isen. NMK avd. Gudbrandsdalen bistår med teknisk kontroll ved større arrangementer. Primus motor Trond Bjerkestuen har arbeidet tett opp mot kommunen og det er åpnet for tre kveldskjøringer i måneden samt noen ukedager. I år er isforholdene foreløpig meget gode etter en lengre kuldeperiode og Terje har åpnet 4-5 forskjellige baner til bruk. Sikkerhet er i høysetet og nå er det kommet nok snø slik at solide brøytekanter er lagt til for å hindre at biler kjører for langt ut av banen. Første store arrangement er «Fun on Ice» helga 22. – 24. januar. Følg Losna Isbane på Facebook for mer detaljer rundt aktiviteter og arrangementer.

Trond Bjerkestuen i avisa GD