Kulturpris til klubben

Ringebu kommune har tildelt sin kulturpris for 2021 til Fåvang Amerikanerklubb. Dette ble vedtatt av Levekårsutvalget i sitt møte 11.5.21.

Tildeling begrunnes med at Fåvang Amerikanerklubb stiller opp på mange kulturelle arrangement og bidrar med organisering til dugnad for rydding og vedlikehold i og rundt Fåvang sentrum.

Fåvang Amerikanerklubb tildeles Ringebu kommunes kulturpris for 2021

Fåvang Amerikanerklubb tildeles Ringebu kommunes kulturpris for 2021

Fåvang blir satt på kartet gjennom klubbens årlige bilutstilling og ikke minst all den positive aktiviteten de utfører for beboere på Linåkertunet, enten det er å kjøre beboere på fjelltur eller de besøkes med bilkortesje.

Prisen på kr. 10.000 deles ut på Ringebu kommunes kulturkveld til høsten.

Utvalgsleder Brede Holdbrekken meldte seg inhabil i saken siden han er medlem i klubben.