Årsmøte 2014

Årsmøte i Fåvang Amerikanerklubb
Styret i FAK inviterer herved alle medlemmene til årsmøte fredag 28. mars 2014 på Tunet Kro kl. 1900.

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av møteinnkalling
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Valg
  6. Treff/terminliste
  7. Innkommende saker

Saker til årsmøtet bes innmeldt til styret v/Torger Lien: torgerlien@yahoo.no
Mobil: 905 37 841 innen 26.03.2014.