Årsmøte

Klubben avholder årsmøte i første halvdel av året. Innkalling sendes ut skriftlig i god tid før møtet. Innkomne saker bes sendes skriftlig til styret senest en uke før årsmøtet avholdes.
Faste saker på årsmøtet er:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning
  4. Årsregnskap
  5. Årets treff
  6. Valg

Tidligere referater:
referat-aarsmøte-2014
referat-aarsmote-2013
referat-aarsmote-2011

referat-aarsmøte-2010

Tidligere innkallinger:
innkalling-aarsmote-2012
innkalling-aarsmote-2011